Danh mục sản phẩm

Danh mục: Kiểm nghiệm vi sinh

Kiểm tra vi sinh thực phẩm

Kiểm tra vi sinh thực phẩm dễ dàng hơn, Tập 2 – Compact Dry

Kiểm tra vi sinh vật thực phẩm dễ dàng hơn, tập 2 – Compact Dry 1. Xác thực: thành phần quan trọng của kiểm tra vi sinh thực phẩm đáng tin cậy – Chúng tôi…
Compact Dry

Compact Dry: Kiểm tra vi sinh thực phẩm dễ dàng hơn, Tập 1

Compact Dry: Kiểm tra vi sinh thực phẩm dễ dàng hơn, Tập 1 1. Tổng quan về ứng dụng an toàn thực phẩm – Hiểu biết tốt về các khía cạnh vi sinh vật trong…
Coliform trong thực phẩm_1

Coliform trong thực phẩm | Phương pháp xác định Coliform

Coliform trong thực phẩm | Phương pháp xác định Coliform 1. Định nghĩa vi khuẩn Coliform – Vi khuẩn Coliform được định nghĩa là Vi khuẩn Gram âm hình que không có nội bào tử…
Vibrio parahaemolyticus

Vibrio parahaemolyticus | Kiểm nghiệm Vibrio ao nuôi tôm

Vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus | Mối nguy hại và kiểm nghiệm Vibrio ao nuôi tôm 1. Vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus – Vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus là vi khuẩn với mối lo ngại hàng đầu cho…
Staphylococcus trong thực phẩm

Staphylococcus aureus trong thực phẩm | Phương pháp kiểm nghiệm

Staphylococcus aureus trong thực phẩm | Phương pháp kiểm nghiệm 1. Staphylococcus aureus là vi khuẩn gì? – Staphylococcus aureus trong thực phẩm còn gọi là tụ cầu vàng; là một loài tụ cầu khuẩn…
Vi khuẩn E coli_1

Vi khuẩn E Coli là vi khuẩn gì? Vi khuẩn E Coli gây bệnh gì?

Vi khuẩn E Coli là vi khuẩn gì? Vi khuẩn E Coli gây bệnh gì? 1. Vi khuẩn E Coli là vi khuẩn gì? – Vi khuẩn E Coli với tên tiếng Anh là Escherichia…
CFU là gì

CFU là gì? Công thức để tính đơn vị CFU

CFU là gì? Công thức để tính đơn vị CFU 1. CFU là gì? – CFU được viết tắt từ Colony Forming Units được gọi là đơn vị hình thành khuẩn lạc. Là chỉ số…
Salmonella trong thực phẩm

Salmonella trong thực phẩm | Phương pháp phát hiện Salmonella

Salmonella trong thực phẩm | Phương pháp phát hiện Salmonella 1. Vi khuẩn Salmonella là gì? – Salmonella thuộc họ Enterobacteriaceae (vi khuẩn đường ruột) là một giống vi khuẩn hình que, trực khuẩn gram âm, kị…
Vi khuẩn hiếu khí

Vi khuẩn hiếu khí là gì? Bao gồm những loại vi khuẩn hiếu khí nào?

VVi khuẩn hiếu khí là gì? Bao gồm những loại vi khuẩn hiếu khí nào? 1. Vi khuẩn hiếu khí là gì? Vi khuẩn hiếu khí hay aerobe là vi sinh vật hình thành; tăng…
Vi khuẩn Bacillus cereus

Vi khuẩn Bacillus Cereus trong thực phẩm | Tác hại và cách phòng tránh

Vi khuẩn Bacillus Cereus trong thực phẩm | Tác hại và cách phòng tránh 1. Vi khuẩn Bacillus Cereus là gì? – Vi khuẩn Bacillus cereus là vi khuẩn Gram dương; hình que; sinh bào…