Danh mục sản phẩm

Tháng: Tháng Ba 2022

Kiểm tra vi sinh thực phẩm

Kiểm tra vi sinh thực phẩm dễ dàng hơn, Tập 2 – Compact Dry

Kiểm tra vi sinh vật thực phẩm dễ dàng hơn, tập 2 – Compact Dry 1. Xác thực: thành phần quan trọng của kiểm tra vi sinh thực phẩm đáng tin cậy – Chúng tôi…
Compact Dry

Compact Dry: Kiểm tra vi sinh thực phẩm dễ dàng hơn, Tập 1

Compact Dry: Kiểm tra vi sinh thực phẩm dễ dàng hơn, Tập 1 1. Tổng quan về ứng dụng an toàn thực phẩm – Hiểu biết tốt về các khía cạnh vi sinh vật trong…