Danh mục sản phẩm

Tháng: Tháng Bảy 2021

Máy đo ATP là gì

Máy đo ATP là gì? Tại sao nên sử dụng máy Lumitester Smart Kikkoman?

Máy đo ATP là gì? Tại sao nên sử dụng máy Lumitester Smart của Kikkoman? 1. Máy đo ATP là gì? Máy đo ATP là giải pháp kiểm soát hoạt động của vi sinh trên các…

Kiểm nghiệm vi sinh cho nước | Đĩa Compact Dry Nissui

Kiểm nghiệm vi sinh cho nước được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm: – Heterotrophic Bacteria in Water AQ – Ecoli Coliform EC – Enterococcus ETC – Pseudomonas aeruginosa PA – Salmonella SL * Ghi…

Kiểm nghiệm vi sinh cho đường | Đĩa Compact Dry Nissui

Kiểm nghiệm vi sinh cho đường mía được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm: – Tổng khuẩn hiếu khí – Total Viable Count TC – Ecoli Coliform EC – Nấm men nấm mốc – Yeast…
Kiểm nghiệm vi sinh mỹ phẩm

Kiểm nghiệm vi sinh mỹ phẩm | Đĩa Compact Dry Nissui

Kiểm nghiệm vi sinh mỹ phẩm được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm – Tổng khuẩn hiếu khí – Total Viable Count TC – Enterobacteriaceae ETB – Nấm men nấm mốc – Yeast and Mold…

Kiểm nghiệm thức ăn chăn nuôi | Đĩa Compact Dry Nissui

Kiểm nghiệm thức ăn chăn nuôi được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm – Tổng khuẩn hiếu khí – Total Viable Count TC – Ecoli Coliform EC – Enterobacteriaceae ETB – Nấm men nấm mốc…

Kiểm nghiệm vi sinh đồ uống | Đĩa Compact Dry Nissui

Kiểm nghiệm vi sinh đồ uống được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm – Tổng khuẩn hiếu khí – Total Viable Count TC – Ecoli Coliform EC – Nấm men nấm mốc – Yeast and…