Danh mục sản phẩm

Thẻ: Nissui

Kiểm tra vi sinh thực phẩm

Kiểm tra vi sinh thực phẩm dễ dàng hơn, Tập 2 – Compact Dry

Kiểm tra vi sinh vật thực phẩm dễ dàng hơn, tập 2 – Compact Dry 1. Xác thực: thành phần quan trọng của kiểm tra vi sinh thực phẩm đáng tin cậy – Chúng tôi…
Compact Dry

Compact Dry: Kiểm tra vi sinh thực phẩm dễ dàng hơn, Tập 1

Compact Dry: Kiểm tra vi sinh thực phẩm dễ dàng hơn, Tập 1 1. Tổng quan về ứng dụng an toàn thực phẩm – Hiểu biết tốt về các khía cạnh vi sinh vật trong…

Kiểm nghiệm vi sinh cho nước | Đĩa Compact Dry Nissui

Kiểm nghiệm vi sinh cho nước được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm: – Heterotrophic Bacteria in Water AQ – Ecoli Coliform EC – Enterococcus ETC – Pseudomonas aeruginosa PA – Salmonella SL * Ghi…

Kiểm nghiệm vi sinh cho đường | Đĩa Compact Dry Nissui

Kiểm nghiệm vi sinh cho đường mía được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm: – Tổng khuẩn hiếu khí – Total Viable Count TC – Ecoli Coliform EC – Nấm men nấm mốc – Yeast…
Kiểm nghiệm vi sinh mỹ phẩm

Kiểm nghiệm vi sinh mỹ phẩm | Đĩa Compact Dry Nissui

Kiểm nghiệm vi sinh mỹ phẩm được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm – Tổng khuẩn hiếu khí – Total Viable Count TC – Enterobacteriaceae ETB – Nấm men nấm mốc – Yeast and Mold…

Kiểm nghiệm thức ăn chăn nuôi | Đĩa Compact Dry Nissui

Kiểm nghiệm thức ăn chăn nuôi được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm – Tổng khuẩn hiếu khí – Total Viable Count TC – Ecoli Coliform EC – Enterobacteriaceae ETB – Nấm men nấm mốc…

Kiểm nghiệm vi sinh đồ uống | Đĩa Compact Dry Nissui

Kiểm nghiệm vi sinh đồ uống được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm – Tổng khuẩn hiếu khí – Total Viable Count TC – Ecoli Coliform EC – Nấm men nấm mốc – Yeast and…

Kiểm nghiệm vi sinh sữa và các sản phẩm từ sữa | Đĩa Compact Dry

Kiểm nghiệm vi sinh sữa và các sản phẩm từ sữa được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm – Tổng khuẩn hiếu khí – Total Viable Count TC – Ecoli Coliform EC – Enterobacteriaceae ETB…

Kiểm nghiệm vi sinh bánh kẹo | Đĩa Compact Dry Nissui

Kiểm nghiệm vi sinh bánh kẹo được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm – Tổng khuẩn hiếu khí – Total Viable Count TC – Ecoli Coliform EC – Nấm men nấm mốc – Yeast and…

Kiểm nghiệm vi sinh thủy sản | Đĩa Compact Dry Nissui

Kiểm nghiệm vi sinh thủy sản được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm – Tổng khuẩn hiếu khí – Total Viable Count TC – Ecoli Coliform EC – Enterobacteriaceae ETB – Nấm men nấm mốc…