Danh mục sản phẩm

Thẻ: Đĩa compact dry

Compact Dry

Compact Dry: Kiểm tra vi sinh thực phẩm dễ dàng hơn, Tập 1

Compact Dry: Kiểm tra vi sinh thực phẩm dễ dàng hơn, Tập 1 1. Tổng quan về ứng dụng an toàn thực phẩm – Hiểu biết tốt về các khía cạnh vi sinh vật trong…
Kiểm nghiệm vi sinh mỹ phẩm

Kiểm nghiệm vi sinh mỹ phẩm | Đĩa Compact Dry Nissui

Kiểm nghiệm vi sinh mỹ phẩm được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm – Tổng khuẩn hiếu khí – Total Viable Count TC – Enterobacteriaceae ETB – Nấm men nấm mốc – Yeast and Mold…

Kiểm nghiệm thức ăn chăn nuôi | Đĩa Compact Dry Nissui

Kiểm nghiệm thức ăn chăn nuôi được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm – Tổng khuẩn hiếu khí – Total Viable Count TC – Ecoli Coliform EC – Enterobacteriaceae ETB – Nấm men nấm mốc…

Kiểm nghiệm vi sinh sữa và các sản phẩm từ sữa | Đĩa Compact Dry

Kiểm nghiệm vi sinh sữa và các sản phẩm từ sữa được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm – Tổng khuẩn hiếu khí – Total Viable Count TC – Ecoli Coliform EC – Enterobacteriaceae ETB…
Kiểm nghiệm bim bim snack

Kiểm nghiệm bim bim snack | Đĩa Compact Dry Nissui

Kiểm nghiệm bim bim snack được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm – Tổng khuẩn hiếu khí – Total Viable Count TC – Ecoli Coliform EC – Enterobacteriaceae ETB – Nấm men nấm mốc –…

Kiểm nghiệm vi sinh rau quả | Đĩa Compact Dry Nissui

Kiểm nghiệm vi sinh rau củ quả được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm – Tổng khuẩn hiếu khí – Total Viable Count TC – Ecoli Coliform EC – Enterobacteriaceae ETB – Nấm men nấm…
Kiểm nghiệm vi sinh cho chế biến thịt

Kiểm nghiệm vi sinh cho thịt | Đĩa Compact Dry Nissui

Kiểm nghiệm vi sinh cho chế biến thịt được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm – Tổng khuẩn hiếu khí – Total Viable Count TC – Ecoli Coliform EC – Enterobacteriaceae ETB – Nấm men…