Lumitester Smart Kikkoman

Kiểm tra vệ sinh bề mặt bằng phương pháp ATP

Kiểm tra vệ sinh bề mặt các vị trí trong nhà máy thực phẩm của bạn đã thực hiện đúng cách? Và Quý khách hàng muốn kiểm tra bề mặt sau khi vệ sinh nhanh…

Lucipac A3 Water Kikkoman | Hướng dẫn que ATP để test nước

Lucipac A3 Water Kikkoman | Hướng dẫn que ATP để test bề mặt 1. Mục đích sử dụng LuciPac A3 Water Kikkoman là bộ que test ATP để kiểm tra mức độ sạch của nước…
Lucipac A3 Surface Kikkoman 60361

Lucipac A3 Surface Kikkoman – Hướng dẫn que ATP để test bề mặt

Lucipac A3 Surface Kikkoman 60361 – Hướng dẫn que ATP để test bề mặt – Bộ que test ATP siêu nhạy với mục đích xác định độ sạch của bề mặt. Bộ que tăm bông…
Kiểm tra vi sinh thực phẩm

Kiểm tra vi sinh thực phẩm dễ dàng hơn, Tập 2 – Compact Dry

Kiểm tra vi sinh vật thực phẩm dễ dàng hơn, tập 2 – Compact Dry 1. Xác thực: thành phần quan trọng của kiểm tra vi sinh thực phẩm đáng tin cậy – Chúng tôi…
Compact Dry

Compact Dry: Kiểm tra vi sinh thực phẩm dễ dàng hơn, Tập 1

Compact Dry: Kiểm tra vi sinh thực phẩm dễ dàng hơn, Tập 1 1. Tổng quan về ứng dụng an toàn thực phẩm – Hiểu biết tốt về các khía cạnh vi sinh vật trong…
Coliform trong thực phẩm_1

Coliform trong thực phẩm | Phương pháp xác định Coliform

Coliform trong thực phẩm | Phương pháp xác định Coliform 1. Định nghĩa vi khuẩn Coliform – Vi khuẩn Coliform được định nghĩa là Vi khuẩn Gram âm hình que không có nội bào tử…
Máy lọc không khí cá nhân đeo cổ

Máy lọc không khí cá nhân đeo cổ | ReSPR SeLF Nasa

Máy lọc không khí cá nhân đeo cổ | ReSPR SeLF Nasa 1. Bạn có thể thực sự hít thở không khí trong lành mọi lúc mọi nơi nhờ ReSPR SeLF. Máy lọc không khí…
Vibrio parahaemolyticus

Vibrio parahaemolyticus | Kiểm nghiệm Vibrio ao nuôi tôm

Vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus | Mối nguy hại và kiểm nghiệm Vibrio ao nuôi tôm 1. Vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus – Vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus là vi khuẩn với mối lo ngại hàng đầu cho…
Staphylococcus trong thực phẩm

Staphylococcus aureus trong thực phẩm | Phương pháp kiểm nghiệm

Staphylococcus aureus trong thực phẩm | Phương pháp kiểm nghiệm 1. Staphylococcus aureus là vi khuẩn gì? – Staphylococcus aureus trong thực phẩm còn gọi là tụ cầu vàng; là một loài tụ cầu khuẩn…
Vi khuẩn E coli_1

Vi khuẩn E Coli là vi khuẩn gì? Vi khuẩn E Coli gây bệnh gì?

Vi khuẩn E Coli là vi khuẩn gì? Vi khuẩn E Coli gây bệnh gì? 1. Vi khuẩn E Coli là vi khuẩn gì? – Vi khuẩn E Coli với tên tiếng Anh là Escherichia…