Danh mục sản phẩm

Thẻ: Đĩa Compact Dry Staphylococcus aureus

Staphylococcus trong thực phẩm

Staphylococcus aureus trong thực phẩm | Phương pháp kiểm nghiệm

Staphylococcus aureus trong thực phẩm | Phương pháp kiểm nghiệm 1. Staphylococcus aureus là vi khuẩn gì? – Staphylococcus aureus trong thực phẩm còn gọi là tụ cầu vàng; là một loài tụ cầu khuẩn…