Danh mục sản phẩm

Tháng: Tháng Bảy 2022

Lucipac A3 Water Kikkoman | Hướng dẫn que ATP để test nước

Lucipac A3 Water Kikkoman | Hướng dẫn que ATP để test bề mặt 1. Mục đích sử dụng LuciPac A3 Water Kikkoman là bộ que test ATP để kiểm tra mức độ sạch của nước…
Lucipac A3 Surface Kikkoman 60361

Lucipac A3 Surface Kikkoman – Hướng dẫn que ATP để test bề mặt

Lucipac A3 Surface Kikkoman 60361 – Hướng dẫn que ATP để test bề mặt – Bộ que test ATP siêu nhạy với mục đích xác định độ sạch của bề mặt. Bộ que tăm bông…