Danh mục sản phẩm

Thẻ: Máy đo ATP Lumitester Smart

Lumitester Smart Kikkoman

Kiểm tra vệ sinh bề mặt bằng phương pháp ATP

Kiểm tra vệ sinh bề mặt các vị trí trong nhà máy thực phẩm của bạn đã thực hiện đúng cách? Và Quý khách hàng muốn kiểm tra bề mặt sau khi vệ sinh nhanh…
Máy đo ATP là gì

Máy đo ATP là gì? Tại sao nên sử dụng máy Lumitester Smart Kikkoman?

Máy đo ATP là gì? Tại sao nên sử dụng máy Lumitester Smart của Kikkoman? 1. Máy đo ATP là gì? Máy đo ATP là giải pháp kiểm soát hoạt động của vi sinh trên các…