Danh mục sản phẩm

Thẻ: ReSPR Techonologies

Máy lọc không khí cá nhân đeo cổ

Máy lọc không khí cá nhân đeo cổ | ReSPR SeLF Nasa

Máy lọc không khí cá nhân đeo cổ | ReSPR SeLF Nasa 1. Bạn có thể thực sự hít thở không khí trong lành mọi lúc mọi nơi nhờ ReSPR SeLF. Máy lọc không khí…
Máy lọc không khí diệt khuẩn

Máy lọc không khí diệt khuẩn là gì | ReSPR Technologies

Máy lọc không khí diệt khuẩn là gì | ReSPR Technologies 1. Máy lọc không khí diệt khuẩn là gì? – Máy lọc không khí diệt khuẩn là một thiết bị được sử dụng để…