Danh mục sản phẩm

Thẻ: Kiểm nghiệm vi sinh sữa và các sản phẩm từ sữa

Kiểm nghiệm vi sinh sữa và các sản phẩm từ sữa | Đĩa Compact Dry

Kiểm nghiệm vi sinh sữa và các sản phẩm từ sữa được hãng Nissui Pharmaceutical công bố gồm – Tổng khuẩn hiếu khí – Total Viable Count TC – Ecoli Coliform EC – Enterobacteriaceae ETB…