Danh mục sản phẩm

Đại lý cung cấp độc quyền Test kit R-Biopharm tại Việt Nam

Đại lý cung cấp độc quyền Test kit R-Biopharm tại Việt Nam

– Đại lý cung cấp độc quyền Test kit R-Biopharm ✅ giá tốt tại Việt Nam
– Cung cấp Kit kiểm nghiệm thực phẩm R-Biopharm ✅ tại Việt Nam
– Kinh doanh thuốc thử độc tố R-Biopharm✅
– Đại lý độc quyền R-Biopharm tại Việt Nam✅
Công ty R-Biopharm AG được thành lập vào năm 1988 là công ty con của tập đoàn Röhm GmbH in Darmstadt, Đức. Kể từ năm 1996, công ty R-Biopharm đã được cấp chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 9001 và vào năm 2003 được cấp chứng nhận quản lý ISO 13485. Vào tháng 1 năm 2000, công ty R-Biopharm được độc quyền cung cấp sản phẩm Enzymatic BioAnalysis, một sản phẩm được phát triển bởi Roche. Vào năm 2002, công ty test kit R-Biopharm mua lại công ty Rhône Diagnostics Technologies ở Scotland, một nhà sản xuất bộ thử mycotoxin, mở rộng thành công sang lĩnh vực phân tích thực phẩm và thức ăn gia súc.

Đại lý cung cấp độc quyền test kit R-Biopharm

Công ty Thái Bình Dương tự hào là đại lý cung cấp độc quyền test kit R-Biopharm (Food & Feed) tại thị trường Việt Nam.

Khách hàng của chúng tôi khá đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực như các phòng QC thuộc các công ty chế biến thực phẩm, các công ty chế biến thủy hải sản, công ty thức ăn chăn nuôi, các trung tâm service lab…Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại Elisa test kit cho phân tích dư lượng kháng sinh, hormone, test độc tố nấm mốc mycotoxin, test vi sinh, test allergen:

 • Các loại Eisa kit cho phân tích dư lựợng kháng sinh: Chloramphenicol, Nitrofuran (AOZ, AMOZ, SEM, AHD), Tetracycline, Beta Lactam, Streptomycin, Sulfamethazin, Quinolones, Flumequine, Fluroquinolines,…
 • Các loại Elisa kit cho phân tích dư lượng hormone: Beta-agonist, Clenbuterol, Ractopamin,..
 • Các loại Elisa kit cho phân tích dư lượng đc t: Aflatoxin, Ochratoxin A, DON, Zeralenone, Fumonisin, T2/HT2….
 • Các loai cột ái lực miễn dịch cho phân tích kháng sinh, độc tố: Easi-extract Chloramphenicol, Easi-extract Aflatoxin, AflaRhone,…
 • Các loại test nhanh cho phân tích dư lượng kháng sinh: Premi-test
 • Các loại test nhanh cho kiểm tra vi sinh: Compact Dry (Total aerobic, E.coli/Coliform, Salmonella, Enterobacteriae, Yeast & Mold , Vibrio para, , Bacillus…), Rida Stamp…
 • Các loại Elisa kit, cột ái lực miễn dịch cho phân tích hàm lượng Vitamin: B12, B7, Biotin, Folic ..
 • Các loại kit tinh chế DNA
 • Các loi kit Real time PCR cho phân tích: vi sinh (Salmonella, Listeria monocytogenes, Vibrio para…); đnh danh loài (heo, bò, gà,..); thc phbiến đi gen (GMO), cht gây dị ứng (Allergen)…
 • Các loi test nhanh để xác định các chất gây dị ứng: đậu phộng, trứng, sữa…
 • Các kit dựa trên công nghệ phân tích enzyme để xác định: đường, acid, rượu…cho các sản phẩm như: nước ép trái cây, bia, rượu, sữa, trứng, thịt…
 • Các chuẩn độc tố Mycotoxin: chuẩn Aflatoxin, Ochratoxin, DON, Zeralenone, Fumonisin, T2/HT2..
 • Phân tích độc tố nấm mốc mycotoxin bằng điện thoại thông minh thông qua phẩn mềm RIDA SMART APP

–     Hệ thng máy Elisa tự đng: GEMINI, CHEMWELL, Rida Crest

MÃ HÀNG
TÊN SẢN PHẨM
F5111 Kit Realtime PCR Salmonella
F5110 SureFast® BAC Clostridium botulinum Screening PLUS
F5123 SureFast® Clostridium perfringens PLUS
F5113 SureFast® PATHOGEN Listeria monocytogenes Plus
F5161 SureFast® Vibrio 4plex
S3612 SureFood® ALLERGEN Crustaceans
S3610 SureFood® ALLERGEN Fish
S3106 Surefood ALLERGEN Gluten
S3606 SureFood® ALLERGEN Gluten
S3206 Surefood Allergen quant gluten
S3110 Surefood ALLERGEN Fish
S3301 Surefood Quantard Allergen Allergen 40
S2020 Surefood GMO Quant 35s Corn
S2028 Surefood GMO Quant 35s Soya
F1051 SureFast PREP VIRUS DNA/RNA Virus
F1007 SureFood® PREP-Salmonella
F1054 SureFast Speed Prep
F1021 SureFast® PREP-Bacteria
F7124 SureFast VIRUS Norovirus/Hepatitis A 3plex
F5211 SureFast Salmonella One test
F5123 SureFast® Clostridium perfringens PLUS
F5157 SureFast® E.coli PLUS
F5118 SureFast Vibrio Screeing PLUS
F5128 SureFast EHEC/EPEC 4Plex
F5127 SureFast® Emetic Bacillus cereu
F5104 SureFast® PATHOGEN E. coli eae gene
F4005 SureTaq Hotstart
S1006 SureFood PREP Plant X
S1052 SureFood PREP Basic
S1053 SureFood PREP Advanced
S2126 SureFood GMO 4plex 35S/NOS/FMV/IAC
S2026 SureFood GMO Screen 35S+NOS+FMV Screening
S2127 SureFood GMO Screen 4plex BAR/NPTII/PAT/CTP2:CP4 EPSPS
S2049 SureFood GMO Plan Plus
S6114 SureFood Amimal ID Pork IAAC
S6115 SureFood Amimal ID Chicken IAAC
s6117 SureFood Animal ID waterbuffalo IAAC
S6121 SureFood Amimal ID 4plex Beef/Sheep/Goat + IAAC
S6119 SureFood Amimal ID Horse & Donkey IAAC
S6113 Surefood Animal ID Beef IAAC
SEO100 GEN-IAL Simplex Easy DNA
GENIAL GENIAL test kit
CSE 0100 GEN-IAL® QuickGen
RCS4600 RIDA®CUBE SO2-Total
ZRCS0546 RIDA®CUBE SCAN 340/546 Analyser Set
P250 EASIMIP™ PATULIN
QYDIF0096 QuickGEN® GEN-IAL Yeast Screen Taqman
P141/25 DONRHONE WIDE (25)
HS0431 RIDASTAM ECC
HS0371 RIDASTAM YM-P
HS0391 RIDASTAM Salmonella
HS0291 RIDASTAM Total
R1010 Ridacount Salmonella
R1121 Ridascreen Aflatoxin M1
R2201 Ridascreen Biotin
R3203 Riadscreen Fast Folsaure
R2103 Ridascreen Fast Vitamin B12
R1511 Ridascreen Chloramphenicol
R1601 Ridascreen Histamin
R1605 RIDASCREEN® Histamin (enzymatic)
R3104 Ridascreen Streptomycin
R3703 Ridascreen Nitrofuran (AOZ)
R3711 Ridascreen Nitrofuran (AMOZ)
R3715 Ridascreen Nitrofuran (SEM)
R3713 Ridascreen Nitrofuran (AHD)
R3113 Ridascreen Chinolone / Quinolones
R1704 Ridascreen B-Agonists
R1705 Ridacreen Clenbuterol
R3505 Ridascreen Tetracyclin
R6202 Ridascreen Fast Peanut
R4652 Ridascreen Fast Milk
R7202 Ridascreen Fast Sesame
R7312 Ridascreen Fast Crustacean
R1211 Ridascreen Aflatoxin B1 30/15
R4701 Ridascreen Aflatoxin Total
R4105 Ridascreen Set Total
R4106 Ridascreen Set Total 48 well
R5202 Ridascreen Fast Aflatoxin
R4612 Ridascreen Fast Casein
R6402 Ridascreen Fast Ei/Egg Protein
R6152 RIDASCREEN®FAST Senf/Mustard
R4912 Ridascreen Fast β-Lactoglobulin
R7102 Ridascreen Fast Soya
R7021 Ridascreen Gliadin competitive
R3004 Ridascreen Sulfonamide
R7001 Ridascreen Gliadin
R7003 Rida Quick Gliadin
R7103 Rida Quick Soya
R7005 RIDA®QUICK Gliadin (25)
R7006 Cocktail (patented)
R7016 Cocktail (patented) (1000ml)
R1092 Rida Check
R1091 Rida Check (100test/hộp)
R6802 RIDASCREEN®FAST Hazelnut
R1599 RIDA Chloramphenicol
R3798 RIDA Nitrofuran (AOZ)
R3799 RIDA Nitrofuran (AMOZ)
R3796 RIDA Nitrofuran (AHD)
R3797 RIDA Nitrofuran (SEM)
R3099 RIDA Sulfonamide
R3198 RIDA Ciprofloxacin
R3599 RIDA Tetracyclin
R7010 Set of 3 Gliadin Assay Controls
R3925 Premi Test 25
R3900 Premi Test 4 x 25
AP01 Zubehorkit fur Immunaffinitatssaulen
TSL-108 Chất chuẩn Aflatoxin tổng hợp (B1, B2, G1,G2)
TSL-104 Chất chuẩn Aflatoxin B1
TSL-105 Chất chuẩn Aflatoxin B2
TSL-106 Chất chuẩn Aflatoxin G1
TSL-107 Chất chuẩn Aflatoxin G2
TSL-143 Chất chuẩn Aflatoxin M1
TSL-504 Ochratoxin A
TSL-202 Fumonisin B1, B2
TSL-314 T2-Toxin
TSL-333 HT2-Toxin
TSL-317 Deoxynivalenol
TSL-503 Ochratoxin A
TSL-601 Chất chuẩn Patulin
R5504 Rida quick Zearalenon RQS
R5606 Rida quick Fumonisin RQS
R5205 Rida Quick Aflatoxin RQS
TSL-310 DON Deoxynivalenol
TS-104 Trilogy mycotoxin Standard- aflatoxin B1
TS-105 Trilogy mycotoxin Standard- aflatoxin B2
TS-106 Trilogy mycotoxin Standard- aflatoxin G1
TS-107 Trilogy mycotoxin Standard- aflatoxin G2
TS-108 Trilogy mycotoxin Standard- aflatoxin B1,B2,G1,G2
TS-317 Trilogy mycotoxin Standard DON
TS-401 Trilogy® Mycotoxin Standard – Zearalenon
R1303 RIDA Ochratoxin A column (10 cột)
R1311 RIDA creen Ochratoxin A 30/15
R1799 RIDA B-Agonnisten Clenbuterol
P112 AO ZON PREP.
P22A Aflastandard
P102 Aflaprep
P92 Ochrapep
R5001 RIDA Aflatoxin columns
R5002 RIDA Aflatoxin columns 50 cột
RBRK02 KOBRA CELL MEMBRA
TSL-401 Zearalenon
P80B EAEI-EXTRACT Vitamin B12
P81B EAEI-EXTRACT Folic acid
P82B EAEI-EXTRACT BIOTIN
P31 FUMONIPREP
P88 EAEI-EXTRACT Vitamin B12 (LGE)
P70N EAEI-EXTRACT Aflatoxin
P43B EASI-EXTRACT® T-2 & HT-2
P14B Ochraprep
P202 PBS-Tablets
P56/100 AFLARHONE column
P116/500 AFLARHONE WIDE column (500)
P116/100 AFLARHONE WIDE column
P59/100 OCHRARHONE column
P118/100 ZONRHONE Wide column
P119/100 Ochrarhone wide column
P118/25 Zonrhone wide (25)
P119/25 OchraRhone  wide (25)
P116/25 AflaRhone wide (25)
P250B Easimip Patulin
P80 Easi-Extract Vitamin B12 (10 cột)
P04 Aflaprep M
P141/100 DONRHONE WIDE (100)
ZG5005 Rida quick scan
RBRK01 KOBRA CELL
ZPT-2000 Premi test starter kit
E3525 Enzytec Color Gluca Test M250
E3550 Enzytec Color Gluca Test L500
E3500 Enzytec Color Gluca Test S125
E1268 Enzytec Starch
E1247 Enzytec Sucrose
ZDP1000888 Dilution Rack PBS/ Promedia MT-11 PBS
BL606-25 Lateral Flow Erdnuss / Peanut
BL608-25 Lateral Flow Ei / Egg
BL616-25 Lateral Flow Crustaceen
BL613-25 Lateral Flow Milch / Milk
BL608-25 Lateral Flow Tests Strips Egg
BL609-25 Lateral Flow Sesame
10139076035 Citric Acid
10148261035 Acetic Acid
10139068035 L-Malic Acid
11112821035 D-/L-Lactic Acid
10979732035 Formic Acid
10139106035 Enzym.BioAnalysis D-Glucose/Fructose
10670057035 Enzym.BioAnalysis D-Sorbit/Xylit (D-Srbitol/Xylitol)
10725854035 Enzym. BioAnalysis Sulfit (Sulfite)
10139068035 Enzym. BioAnalysis L-Äpfelsäure
10716260035 Enzym. BioAnalysis saccharose/ glucose/ Fructose
11113950035 Enzym. BioAnalysis Maltose/ Saccharrose/ D-Glucose
P1001 VitaFast Folsaure / Folic Acid
Z0302 PromediaST-25(Swab Test)
AP01 Zubehorkit fur Immunaffinitatssaulen
ZC7140651 Cultura Mini Inkubator
RBRCR1 Immunoaffinity Column stander
ZCR4300 Chromate 4300 Microplate Reader
TC-MT3000 Puritox Total Myco-MS
CSOW 0100 QuickGen sample preparation lysis buffer
QTPHR0050 Gen-IAL QuickGen hop resistance genes
QTPBD0096MG QuickGen Fist beer differentiation MyGo Pro
QTPYB0096MG QuickGen Fist yeast anh bacteria differentiation
P1003 VitaFast® Vitamin B7 (Biotin)
Xem các sản phẩm khác của R-Biopharm tại:

https://tienlab.com/r-biopharm/

https://food.r-biopharm.com/

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *