Danh mục sản phẩm
R-Biopharm

Sort by

View
Casein Allergen ELISA Test Kit | RIDASCREEN®FAST Casein R4612 Mã hàng: R4612 Hãng sản xuất: R-Biopharm – Đức Quy cách:…
Egg Allergen ELISA Test Kit | RIDASCREEN®FAST Egg Protein R6402 Mã hàng: R6402 Hãng sản xuất: R-Biopharm – Đức Quy…
Gliadin Allergen ELISA Test Kit | RIDASCREEN® Gliadin R7001 Mã hàng: R7001 Hãng sản xuất: R-Biopharm – Đức Quy cách:…
Kit ELISA định lượng Aflatoxin B1 | RIDASCREEN®Aflatoxin B1 30/15 Mã hàng: R1211 Hãng sản xuất: R-Biopharm – Đức Quy…
Kit ELISA định lượng Aflatoxin M1 | RIDASCREEN®FAST Aflatoxin M1 Mã hàng: R5812 Hãng sản xuất: R-Biopharm – Đức Quy…
Kit ELISA định lượng Aflatoxin tổng | RIDASCREEN® Aflatoxin Total Mã hàng: R4701 Hãng sản xuất: R-Biopharm – Đức Quy…
Kit ELISA định lượng DON | RIDASCREEN®FAST DON Mã hàng: R5901 / R5902 Hãng sản xuất: R-Biopharm – Đức Quy…
Kit ELISA định lượng nhanh Aflatoxin | RIDASCREEN®FAST Aflatoxin Mã hàng: R5202 Hãng sản xuất: R-Biopharm – Đức Quy cách:…
Kit ELISA định lượng Ochratoxin A | RIDASCREEN®FAST Ochratoxin A Mã hàng: R5402 Hãng sản xuất: R-Biopharm – Đức Quy…
Kit ELISA định lượng T-2/HT-2 | RIDASCREEN® T-2 / HT-2 Toxin Mã hàng: R3805 Hãng sản xuất: R-Biopharm – Đức…
Kit ELISA định lượng Zearalenon | RIDASCREEN®FAST Zearalenon Mã hàng: R5502 Hãng sản xuất: R-Biopharm – Đức Quy cách: 48…
Que test protein bề mặt kiểm soát dị ứng | RIDA CHECK R-Biopharm Mã hàng: R1091 & R1092 Hãng sản…