Danh mục sản phẩm
Test dị ứng

Sort by

View
Casein Allergen ELISA Test Kit | RIDASCREEN®FAST Casein R4612 Mã hàng: R4612 Hãng sản xuất: R-Biopharm – Đức Quy cách:…
Dung dịch tách chiết Casein | RIDA® Extractor 2 R4613 Mã hàng: R4614 Hãng sản xuất: R-Biopharm – Đức Quy…
Dung dịch tách chiết Cocktail (patented) R7006 | R-Biopharm Mã hàng: R7006 & R7016 Hãng sản xuất: R-Biopharm – Đức…
Egg Allergen ELISA Test Kit | RIDASCREEN®FAST Egg Protein R6402 Mã hàng: R6402 Hãng sản xuất: R-Biopharm – Đức Quy…
Gliadin Allergen ELISA Test Kit | RIDASCREEN® Gliadin R7001 Mã hàng: R7001 Hãng sản xuất: R-Biopharm – Đức Quy cách:…
Que gỗ lấy mẫu dị ứng bề mặt | bioavid Swabbing Kit (wood) R-Biopharm Mã hàng: BS800-25 Hãng sản xuất:…
Que nhựa lấy mẫu dị ứng bề mặt | Swabbing Kit (Plastic) R-Biopharm Mã hàng: BS801-25 Hãng sản xuất: R-Biopharm…
Que test protein bề mặt kiểm soát dị ứng | RIDA CHECK R-Biopharm Mã hàng: R1091 & R1092 Hãng sản…
Soya Allergen ELISA Test Kit | RIDASCREEN®FAST Soya R7102 Mã hàng: R7102 Hãng sản xuất: R-Biopharm – Đức Quy cách:…
Test dị ứng hạt dẻ cười | bioavid Lateral Flow Pistachio BL611 Mã hàng: BL611 Hãng sản xuất: R-Biopharm –…
Test dị ứng hạt Mắc Ca | bioavid Lateral Flow Macadamia Nut BL605 Mã hàng: BL605 Hãng sản xuất: R-Biopharm…
Test dị ứng quả óc chó | bioavid Lateral Flow Walnut BL607 Mã hàng: BL607 Hãng sản xuất: R-Biopharm –…