Danh mục sản phẩm
Kikkoman

Sort by

View
Đĩa Petrifilm Ecoli Coliform | Easy Plate EC Kikkoman 61982 Mã hàng: 61982 Xuất xứ: Kikkoman - Nhật Bản Quy…
Đĩa Petrifilm kiểm tra Coliform | Easy Plate CC Kikkoman 61981 Mã hàng: 61981 Xuất xứ: Kikkoman - Nhật Bản…
Đĩa Petrifilm Staphylococcus aureus | Easy Plate SA Kikkoman 61983 Mã hàng: 61983 Xuất xứ: Kikkoman - Nhật Bản Quy…
Đĩa Petrifilm tổng khuẩn hiếu khí | Easy Plate AC Kikkoman 61980 Mã hàng: 61980 Xuất xứ: Kikkoman - Nhật…
Histamine test kit trong thủy sản 61341 | Hãng Kikkoman Mã hàng: 61341 Quy cách: 60 tests/hộp Xuất xứ: Kikkoman…
Lucipac A3 Surface Kikkoman 60361 | Que ATP kiểm tra vệ sinh bề mặt Mã hàng: 60361 Hãng sản xuất:…
Lucipac A3 Water Kikkoman 60365 | Que ATP kiểm tra môi trường nước Mã hàng: 60365 Hãng sản xuất: Kikkoman…
Lucipac Pen Kikkoman 60331 | Que ATP kiểm tra vệ sinh bề mặt Mã hàng: 60331 Hãng sản xuất: Kikkoman…
Lumitester Smart Kikkoman | Máy đo ATP kiểm tra vệ sinh bề mặt Hãng sản xuất: Kikkoman - Nhật Bản…
Que test nhanh Histamine Check Swab Kikkoman 60448 – Mã hàng: 60448 – Hãng sản xuất: Kikkoman - Nhật Bản…