Danh mục sản phẩm
R-Biopharm

Sort by

View
Test nhanh dị ứng hạnh nhân | bioavid Lateral Flow Almond BL601 Mã hàng: BL601 Hãng sản xuất: R-Biopharm –…
Test nhanh dị ứng hạt Brazil | bioavid Lateral Flow Brazil Nut BL602 Mã hàng: BL602 Hãng sản xuất: R-Biopharm…
Test nhanh dị ứng hạt điều | bioavid Lateral Flow Cashew Kernel BL610 Mã hàng: BL610 Hãng sản xuất: R-Biopharm…
Test nhanh dị ứng hạt mè (vừng) | bioavid Lateral Flow Sesame BL609 Mã hàng: BL609 Hãng sản xuất: R-Biopharm…
Test nhanh dị ứng hạt phỉ | bioavid Lateral Flow Hazelnut BL604 Mã hàng: BL604 Hãng sản xuất: R-Biopharm –…
Test nhanh dị ứng mù tạt | bioavid Lateral Flow Mustard BL603 Mã hàng: BL603 Hãng sản xuất: R-Biopharm –…
Test nhanh dị ứng sữa | bioavid Lateral Flow Milk BL613 Mã hàng: BL613 Hãng sản xuất: R-Biopharm – Đức…
Test nhanh dị ứng trứng | bioavid Lateral Flow Egg BL608 Mã hàng: BL608 Hãng sản xuất: R-Biopharm – Đức…
Test nhanh độc tố Aflatoxin | RIDA®QUICK Aflatoxin RQS ECO R5209 Mã hàng: R5209 Hãng sản xuất: R-Biopharm – Đức…
Test nhanh độc tố DON | RIDA®QUICK DON RQS ECO R5911 Mã hàng: R5911 Hãng sản xuất: R-Biopharm – Đức…
Test nhanh độc tố Fumonisin | RIDA®QUICK Fumonisin RQS ECO R5606 Mã hàng: R5606 Hãng sản xuất: R-Biopharm – Đức…
Test nhanh độc tố T-2 HT-2 | RIDA®QUICK T-2 / HT-2 RQS ECO R5304 Mã hàng: R5304 Hãng sản xuất:…