Danh mục sản phẩm
Nissui

Sort by

View
Đĩa Compact Dry Bacillus cereus | Bacillus cereus BC Nissui Hãng sản xuất: Nissui – Nhật Bản Quy cách đóng…
Đĩa Compact Dry Ecoli Coliform | Ecoli Coliform Nissui Hãng sản xuất: Nissui – Nhật Bản Quy cách đóng gói:…
Đĩa Compact Dry Enterobacteriaceae | Enterobacteriaceae ETB Nissui Hãng sản xuất: Nissui – Nhật Bản Quy cách đóng gói: 4…
Đĩa Compact Dry Enterococcus | Enterococcus ETC Nissui Hãng sản xuất: Nissui – Nhật Bản Quy cách đóng gói: 4…
Đĩa Compact Dry kiểm tra Coliform | Coliform CF Nissui Hãng sản xuất: Nissui – Nhật Bản Quy cách đóng…
Đĩa Compact Dry kiểm tra Listeria spp. | Listeria spp. Nissui Hãng sản xuất: Nissui – Nhật Bản Quy cách…
Đĩa Compact Dry kiểm tra Salmonella | Salmonella SL Nissui Hãng sản xuất: Nissui – Nhật Bản Quy cách đóng…
Đĩa Compact Dry Listeria monocytogenes | Listeria mono LM Nissui Hãng sản xuất: Nissui – Nhật Bản Quy cách đóng…
Đĩa Compact Dry men mốc nhanh | Yeast and Mold Rapid Nissui Hãng sản xuất: Nissui – Nhật Bản Quy…
Đĩa compact dry Pseudomonas Aeruginosa | Pseudomonas Aeruginosa Nissui Hãng sản xuất: Nissui – Nhật Bản Quy cách đóng gói:…
Đĩa Compact Dry Staphylococcus aureus | Staphylococcus aureus Nissui Hãng sản xuất: Nissui – Nhật Bản Quy cách đóng gói:…
Đĩa Compact Dry tổng khuẩn hiếu khí | Total Viable Count Nissui Hãng sản xuất: Nissui – Nhật Bản Quy…