Danh mục sản phẩm
Test độc tố Mycotoxin

Sort by

View
Test định tính độc tố Aflatoxin Total | Aflacard Total RBRP38 R-Biopharm Mã hàng: RBRP38 Hãng sản xuất: R-Biopharm –…
Test định tính độc tố Ochratoxin | Ochracard RBRP48 R-Biopharm Mã hàng: RBRP48 Hãng sản xuất: R-Biopharm – Đức Quy…
Test nhanh độc tố Aflatoxin | RIDA®QUICK Aflatoxin RQS ECO R5209 Mã hàng: R5209 Hãng sản xuất: R-Biopharm – Đức…
Test nhanh độc tố DON | RIDA®QUICK DON RQS ECO R5911 Mã hàng: R5911 Hãng sản xuất: R-Biopharm – Đức…
Test nhanh độc tố Fumonisin | RIDA®QUICK Fumonisin RQS ECO R5606 Mã hàng: R5606 Hãng sản xuất: R-Biopharm – Đức…
Test nhanh độc tố T-2 HT-2 | RIDA®QUICK T-2 / HT-2 RQS ECO R5304 Mã hàng: R5304 Hãng sản xuất:…
Test nhanh độc tố Zearalenon | RIDA®QUICK Zearalenon RQS R5504 Mã hàng: R5504 Hãng sản xuất: R-Biopharm – Đức Quy…